Inhoud

Inhoud Dagdeel 1

  • Kennismaken, verwachtingen
  • Visie en beleid ZGEM;
    • de verschillende rollen van betrokkenen en de implementatie
    • Mijn rol als zorgverantwoordelijke in uitvoering wet zorg en dwang
  • Leven in vrijheid; waar staan jullie nu en waar willen we naar toe.
  • Wet zorg en dwang; onvrijwillige zorg nee tenzij
  • Persoonsgerichte zorg verlenen in de praktijk; praktijkopdracht Mens in beeld