Inhoud

Inhoud Dagdeel 5 Samen met het team vormgeven aan Leven in Vrijheid

 • Workshop verzorgen aan je teamleden, korte theorie
 • De opzet maken bv:
  • E-learning maken
  • Kennis overbrengen bv presentatie Leven in vrijheid, discussie dmv stellingen, wzd spel
  • Clientbespreking houden in het teamoverleg (teamcoach zit dit voor), uitwerking jouw opdracht Mens in beeld gaan bespreken met het team
 • Alle cliënten in beeld gaan krijgen mbt leven in vrijheid, samen met het team
 • Inzetten en monitoren van het stappenplan; hoe doen we dit samen
 • PDCA: Samenwerken met Wzd werkgroep en aanspreekpunt zijn