Inhoud

Inhoud Dagdeel 4

  • Onvrijwillige zorg en het stappenplan
  • Verzet en ernstig nadeel
  • Vastleggen in het zorgleefplan
  • Acute situaties en noodsituaties
  • Alternatieve oplossingen
  • Vrijheid versus veiligheid